برچسب : زندگینامه سرهنگ ساندرز

زندگینامه افراد موفق

زندگینامه سرهنگ ساندرز صاحب برند KFC و الهام بخش آشپزهای دنیا

مهران توفیقی
شرکت KFC در سال ۱۹۵۲ توسط سرهنگ ساندرز تأسیس شد. با وجود آنکه سرهنگ ساندرز در سال ۱۹۸۰ از دنیا رفت، اما هنوز نام او الهام بخش این کمپانی است و تصویر ساندرز در تبلیغات...