برچسب : زندگینامه شیخ کلینی

حکمت و فلسفه زندگینامه افراد موفق

زندگینامه شیخ کلینی مُحَدِّث بزرگ شیعه و مؤلف کتاب کافی

مهران توفیقی
ثقة‌الاسلام محمّد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی، معروف به «کلینی» یا «شیخ کلینی» است. وی از مشهورترین دانشمند فقیه و محدث نامی و بزرگان شیعه در زمان غیبت صغرا است و در نیمه دوم...