برچسب : زندگینامه فرانتس کافکا

ادبیات زندگینامه افراد موفق

زندگینامه فرانتس کافکا نویسنده بزرگ قرن بیستم

مهران توفیقی
فرانتس کافکا یکی از بزرگ ترین نویسندگان قرن بیستم است. کافکا آلمانی زبان بود و افراد بسیاری را در سراسر جهان تحت تاثیر ادبیات و قلم خود قرار داده است....