برچسب : زندگی نامه امیرکبیر

زندگینامه افراد موفق

زندگینامه امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار

مهران توفیقی
اسم اصلی امیرکبیر میرزا محمدتقی خان فراهانی می باشد. وی در سال 1222 در فراهان از توابع اراک به دنیا آمد. پدرش در دستگاه میرزا بزرگ، پدر میرزا ابوالقاسم قائم‌‌ مقام سمت آشپزی داشت. مادر...