برچسب : زندگی نامه عرفا

زندگینامه افراد موفق عارفانه

زندگی نامه علامه طباطبایی(ره) به قلم علامه حسن زاده آملی

سوخته
این کلمه پاسخ نامه ایست که بیوگرافی حضرت استاد علامه طباطبائی را، در زمان حیاتش، از من خواسته اند. بسم اللّه الرحمن الرحیم اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّک الَّذِی خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَ رَبُّک...