برچسب : زندگی نامه کورت گودل

زندگینامه افراد موفق

زندگینامه کورت گودل نابغه علم ریاضی در جهان

مهران توفیقی
کورت گودل یکی از نوابغ ریاضی جهان به شمار می رود که در زمینه های مختلفی از جمله فلسفه، نسبیت، ریاضیات و... نظریه های مهمی ارائه کرده است....