خانه برچسب‌ها زندگی

برچسب: زندگی

انسان

انسان بی شباهت به آب نیست!اگر بخواهد زنده باشد و زندگی ببخشد، باید جریان داشته باشد. باید پی برخورد با سنگ‌ها و سختی‌ها را...

اعتماد

اعتمادپسری از همه‌چیز گلایه می‌کرد. مادربزرگش پرسید: روغن دوست داری؟ پسر: البته که نه. تخم‌مرغ چطور؟ نه زیاد. آرد چی؟ جوش‌شیرین چطور؟ پسر: نه...

ارسطو

ارسطوبرای اینکه از انتقاد در امان باشید فقط یک راه وجود دارد:هیچ کاری نکنیدهیج سخنی نگویید وهیچ چیز هم نشویدتحلیلک

همراه

همراهشیر نمی‌تواند با گوسفندان به شکار برود، چه بسا که خود نیز شکار کفتارها شود!اما هنگامی که شیرها با هم به شکار می‌روند،...

جسارت

جسارت اجرایی کردن ایده هایت را داشته باش جهان پر است از ترسو های خوش فکر...تحلیلک

موفقیت

موفقیت اتفاقی است که در انتها رخ میدهد نه در ابتدا!! آنهایی که انتظار دارند از همان ابتدا موفقیت آنها تضمین شود معنای موفقیت را...

KFC

وقتى KFC به چين آمد، ٢٤ نفر براى كار درخواست دادند. ٢٣ نفر استخدام شدند، و فقط من رد شدم!جک ما، ثروتمندترین مرد چین تحلیلک

گروه

گروهاگر ما ... با هم باشیم ... هیچکس زمین نخواهد خورد ...تحلیلک

چرچیل

وینستون چرچیلدو قشر از مردم همیشه بدبخت هستند، آن‌هایی که حرف هیچ‌کس را گوش نمی‌دهند، و آن‌هایی که حرف همه را گوش می‌دهند!تحلیلک

قطار

قطار اگر به خاطر مقابله با کسانی که سنگ پرتاب می‌کنند هر لحظه بایستد، هرگز به مقصد نخواهد رسید! حواس‌مان به مقصدمان باشد، تا...