برچسب : زهیر بن قین جنگ

زندگینامه افراد موفق عارفانه

زندگینامه زهیر بن قین از اصحاب امام حسین علیه السلام

سوخته
زهير بن قین تا قبل از ملاقات با حضرت امام حسين عليه‏ السلام بين راه مکه به کوفه، از طرفداران عثمان محسوب مي ‏شد. همسرش دلهم دختر عمرو، مشوق او در اين رستگاري بوده است......