برچسب : زهیر بن قین

زندگینامه افراد موفق عارفانه

زندگینامه زهیر بن قین از اصحاب امام حسین علیه السلام

سوخته
زهير بن قین تا قبل از ملاقات با حضرت امام حسين عليه‏ السلام بين راه مکه به کوفه، از طرفداران عثمان محسوب مي ‏شد. همسرش دلهم دختر عمرو، مشوق او در اين رستگاري بوده است......