برچسب : زویاپیرزاد

ادبیات ادبیات و هنر معرفی کتاب

معرفی کتاب «عادت می کنیم» نوشته زویا پیرزاد

ارغوان فاطمی
کتاب عادت مي كنيم زويا پيرزاد زندگى سه زن از سه نسل مختلف را روايت مى كند. زنان در داستان هاى پيرزاد نقشى محورى دارند و او مسایل كليشه اى در مورد زنان را به...