برچسب : زیارت

عارفانه

امام حسین علیه السلام هم اسیر شد: اسیر جهل و بیچارگیِ مردم!

سوخته
امام حسین علیه السلام هم اسیر شد: اسیر جهل و بیچارگیِ مردم! در زیارت اربعین به محضر مبارک حضرت امام حسین علیه السلام، سلام می دهیم: سلام بر کسی که َقَتیلِ الْعَبَراتِ است، سلام بر...