برچسب : سارق

رمزهای موفقیت

سارقان زمان !!

مهسا زکی زاده
گذشته و آینده سارقان زمان هستند ! انسان باید گذشته را گرامی بدارد، اما اگر این گذشته او را در اسارت نگاه می‌دارد، آن را به فراموشی بسپارد … بازیافتن جوانی گمشده‌ات محال است. اگر...