برچسب : سازمان امور مالیاتی کشور

اخبار مالیاتی

مؤدی مداری اصلی ترین راهبرد سازمان امور مالیاتی کشور است

محمد مهدیان
معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مؤدی مداری اصلی ترین راهبرد سازمان مالیاتی است و نظام مالیاتی بر مبنای مؤدی مداری حرکت می کند. به گزارش مجله اقتصادی تحلیلک، محمد ابراهیم طریقت...
اخبار مالیاتی

تیرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری

محمد مهدیان
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۳۱ تیرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری بابت عملکرد سال ۱۳۹۶ است. به گزارش مجله اقتصادی تحلیلک، نادر جنتی با...
اخبار اقتصادی

خبر ممنوع الخروجی مرحوم هادی نوروزی صحت ندارد

محمد مهدیان
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران خبر انتشار یافته در برخی رسانه ها در خصوص ممنوع الخروجی مرحوم هادی نوروزی به دلیل بدهی مالیاتی را تکذیب کرد. به گزارش مجله اقتصادی تحلیلک، رئیس امور...