برچسب : سازمان ثبت اسناد و املاک

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۷

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۷: در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۶

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۶: صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت­دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۳

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۳: در مواردی که انتقال ملک به ‌وسیله اداره ثبت انجام‌ می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا...