برچسب : ساعت

عمومی

فلسفه و علت سین های سفره هفت سین چیست؟

نویسنده
هفت سین جزو مهم ترین اتفاق های ابتدای سال نو است و همه در تکاپوی چیدن آن هستند. اما هر کاری فلسفه و علتی دارد. هر چیزی که در سفره هفت سین چیده می شود...