برچسب : سالار کمانگر

زندگینامه افراد موفق

زندگینامه سالار کمانگر مدیرعامل سابق Youtube

زندگینامه افراد موفق زندگینامه سالار کمانگر مدیرعامل سابق Youtube سالار کمانگر یکی از چهره های جوانی است که موفق شد به سمت های مدیریتی بالا، در شرکتی به بزرگی و عظمت گوگل از جمله مدیر...