برچسب : سالیدورکس

آموزش تکنولوژی صنعت

آموزش کاربردی نرم افزار سالیدورکس (قسمت دوم) / محیط کاری Part

وحید مصطفوی
یک مجموعه مکانیکی را در نظر بگیرید. این مجموعه از قطعات مختلفی تشکیل شده است. برای طراحی و مدلسازی این مجموعه مکانیکی باید تمامی قطعات بصورت جداگانه در نرم افزار سالیدورکس مدلسازی شوند. جهت طراحی...
آموزش صنعت

آموزش کاربردی نرم افزار سالیدورکس (قسمت اول)

وحید مصطفوی
سالیدورکس که توسط شرکت Dassault Systèmes مدیریت می‌شود، نرم افزازی همه جانبه است که به شما اجازه می‌دهد مدل دلخواه خود را تولید، شبیه‌سازی، انتشار و مدیریت کنید. محصولات سالیدورکز جهت یادگیری و استفاده بسیار...