برچسب : سال رونق تولید

بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص بخشودگی جرائم قابل‌ بخشش اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ  ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ دسته: ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: بخشودگی جرائم قابل‌ بخشش موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مواد ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۷...