برچسب : سال مالیاتی

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۵۵

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۵۵: سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود لکن در مورد...