برچسب : سال 99

عمومی

پایان سال ۱۳۹۸/ روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند

محمد زکی زاده
روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد روشنی دارد تاریکی دارد کم دارد بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید... 🌺...