برچسب : ساماندهی پسماندهای عادی

بخشنامه ها

قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی

محمد مهدیان
دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتی به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پر مصرف برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی...