برچسب : سامانه یکپارچه مالیاتی

اخبار مالیاتی

مؤدی مداری اصلی ترین راهبرد سازمان امور مالیاتی کشور است

محمد مهدیان
معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مؤدی مداری اصلی ترین راهبرد سازمان مالیاتی است و نظام مالیاتی بر مبنای مؤدی مداری حرکت می کند. به گزارش مجله اقتصادی تحلیلک، محمد ابراهیم طریقت...