برچسب : سان تزو

معرفی کتاب

معرفی کتاب «هنر جنگ» نوشته سان تزو

علی خسروجردی
معرفی کتاب هنر جنگ the art of war نوشته سان تزو ... یکی از 7 کتاب برتر استراتژی در چین قدیم بود. گفته می‌شود این کتاب مورد توجه بسیاری از رهبران و فرماندهان جنگی 200...