برچسب : سرمایه گذاری سبحان

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام وسبحان (سرمایه گذاری سبحان)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام وسبحان (سرمایه گذاری سبحان) طبق تحلیل انجام شده بر روی نمودار سهام وسبحان (سرمایه گذاری سبحان)، این سهام بعد از اتمام موج (اصلاحی) ۴ اصلی، در حال حرکت در روند...