برچسب : سرنوشت

رمزهای موفقیت

مراقب سرنوشتتان باشید

مهسا زکی زاده
مراقب سرنوشتتان باشید مراقب افکارتان باشید، که گفتارتان می‌شود. مراقب گفتارتان باشید، که رفتارتان می‌شود. مراقب رفتارتان باشید، که عادتتان می‌شود. مراقب عادتتان باشید، که شخصیتتان می‌شود. مراقب شخصیتتان باشید، که سرنوشتتان می‌شود… مجله اینترنتی...
رمزهای موفقیت

سرنوشت ما به هم گره خورده است…

مهسا زکی زاده
سرنوشت ما به هم گره خورده است… گاهی باید کوتاه بیاییم، وقتی سرنوشتِ ما به هم گِرِه خورده چه بِبازیم چه بِبَریم باخته ایم، و باهم سقوط میکنیم…! مجله اقتصادی تحلیلک...