برچسب : سشرق

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام سشرق (سیمان‌ شرق‌)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام سشرق (سیمان شرق) همان طور که در تحلیل سهام سشرق مشاهده می کنید، این سهام بعد از اتمام موج اصلاحی ۲، در حال صعود در موج ۳ اصلی خود می...
تحلیل بنیادی

گزارش کدال : اخبار سود و زیان سهام شرکت ها در گزارش ۶ ماهه (۱)

محسن زکی زاده
گزارش کدال قشکر: سهام شکر در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۶۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۶٪ رشد داشته که...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش رشد برای بیشتر نمادهای سیمانی؛ سهام سغرب ۶۰ درصد، سدشت ۷۲ و…

محسن زکی زاده
کدال گزارش های دوره ای، اخبار افزایش سرمایه و آمار سود و زیان شرکت ها سغرب: سهام صنایع سیمان غرب دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۰۱,۸۶۳ میلیون ریال...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

اخبار کدال : تعدیل مثبت و منفی، اخبار مجامع و گزارش شرکت ها

محسن زکی زاده
اخبار کدال : تعدیل مثبت و منفی، اخبار مجامع و گزارش شرکت ها ستران: سیمان تهران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۳ ریال سود محقق کرده است...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

پیش بینی و پوشش سود و زیان در وساخت، قشکر، ثمسکن، سشرق و…

هادی جنگجو
تحلیل اخبار کدال پیش بینی و پوشش سود و زیان در وساخت قشکر ثمسکن سشرق و… حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۱...