برچسب : سصفها

تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۳ ماهه سهام شرکت هایی که با افت همراه بوده اند

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۳ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها به گزارش گروه تحلیل بازار سرمایه تحلیلک، اخبار کدال به شرح ذیل می باشد: ولبهمن: سهام بهمن لیزینگ دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱...
تحلیل بنیادی

گزارش کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که بالای ۵۰ درصد رشد داشته اند

محسن زکی زاده
گزارش کدال گزارش ۱۲ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها قشیر: سهام تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۱۲ ریال سود محقق...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که رشد کمتر از ۵۰ درصد داشته اند (۱)

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۱۲ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها زگلدشت: سهام کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۶۶,۶۹۱ میلیون ریال درآمد...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۹ ماهه سهام برخی شرکت های گروه سیمان

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۹ ماهه سهام برخی شرکت های گروه سیمان سخاش: سهام سیمان خاش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱,۴۳۸ ریال سود محقق کرده است که نسبت...