برچسب : سصوفی

تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که رشد کمتر از ۵۰ درصد داشته اند (۴)

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۱۲ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها شپترو: سهام پتروشیمی آبادان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۳۰۴,۹۶۱ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت...