یکشنبه/ 13 آذر / 1401
درباره گلستان سعدی شاهکار نثر فارسی

سعدی

درباره گلستان سعدی شاهکار نثر فارسی

درباره گلستان سعدی شاهکار نثر فارسی

همراهان ارجمند و همیشگی مجله اینترنتی تحلیلک، در این مطلب به گلستان سعدی پرداخته و تلاش کرده‌ایم تا به وجوه مختلف این شاهکار نثر فارسی بپردازیم. با ما همراه باشید…

سعدی - باب هشتم

حکایت نیکبخت آن که خورد و کشت

در این مطلب حکایت نیکبخت آن که خورد و کشت را با معنی کامل برای شما آورده ایم. امیدواریم از مطالعه این مطلب لذت ببرید..

در ضعف و پیری - باب ششم گلستان سعدی

حکایت ای که مشتاق منزلی مشتاب

در این مطلب حکایت ای که مشتاق منزلی مشتاب که درباره صبرآموزی است را با معنی کامل برای شما آورده ایم. امیدواریم از مطالعه این مطلب لذت ببرید…