برچسب : سفر به درون

عارفانه

سفر معنوی

هادی جنگجو
معرفت نفس سفر معنوی سفرى که موجب ترفیع مقام انسان است سفر معنوى اوست، چه کمالات آن سویى انسان سازند؛ ولى دردا که سفرها از مطبخ به مبرز و از مبرز به مطبخ است. غرض...
رمزهای موفقیت

سفر به درون

مهسا زکی زاده
سفر به درون به هر سمتی که می خواهی برو ، شرق یا غرب، شمال یا جنوب ، ولی این را بدان ، آنکه به درونش سفر کند ، انگار عاقبت ، همه ی زمین...