برچسب : سقوط

رمزهای موفقیت

شروع دوباره بعد از هر سقوط

مهسا زکی زاده
شروع دوباره بعد از هر سقوط بزرگ‌ترین افتخار برای انسان در سقوط نکردن نیست، همه سقوط می‌کنند! افتخار در دوباره شروع کردن بعد از هر سقوط است… کنفوسیوس مجله اینترنتی تحلیلک...