برچسب : سم آفلاتوکسین

سلامت تغذیه

شیرهای آلوده به سم آفلاتوکسین از شایعه تا واقعیت

فریماه ترحمی
شاید بارها شنیده باشید که شیرها آلوده به سم آفلاتوکسین هستند، اما بررسی واقعیت ما را به سمت قبول یا رد این موضوع هدایت می کند....