برچسب : سنگ قبر

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

سنگ نوشت رهی معیری؛ به بهانه سالروز درگذشت

محمد زکی زاده
رهی معیری در سال ۱۲۸۸ درتهران به دنیا آمد و در سال ۱۳۴۷ براثر بیماری که به آن مبتلا شده بود در پنجاه و نه سالگی درگذشت. آرامگاه رهی معیری در گورستان ظهیرالدوله می باشد....