برچسب : سهام افرا

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام افرا (افرانت)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام افرا (افرانت)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام افرا مشاهده می کنید سهم در حال تکمیل موج 3 صعودی خود است....