برچسب : سهام باما

آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

باما (کاما)

هادی جنگجو
تحلیل تکنیکال سهام کاما همانطور که در نمودار سهام کاما مشاهده میکنید این سهام تقریبا از دو سال پیش روند صعودی خود را شروع کرده است و به ظاهر ۵ موج صعودی خودش را به...