دوشنبه/ 10 مهر / 1402
تحلیل تکنیکال سهام بترانس

سهام بترانس

تحلیل تکنیکال سهام بترانس

رشد ۳۵ درصدی سهام بترانس (ایران ترانسفو)

همان طور که در تحلیل سهام بترانس مشاهده کردید سهم به هدف مشخص شده رسیده و اکنون درگیر عبور از آن است. با عبور از خط ذکر شده در شرح تحلیل سهام می توان انتظار دستیابی به اهداف بالاتر را برای سهم داشت.