برچسب : سهام بورس

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۴۳ مکرر

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۴۳ مکرر: از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۴۳

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۴۳: معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس­های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکتهایی...