چهارشنبه/ 5 مهر / 1402

سهام بکام

تحلیل تکنیکال سهام بکام – رشد عالی ۳۸۵ درصدی

طبق تحلیل انجام شده و معرفی سهم بکام (کارخانجات تولیدی شهید قندی) در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸ در محدوده ی قیمتی ۱۷۳۳۵ ریال اکنون سهام بکام با رشد عالی ۳۸۵ درصدی در محدوده ی قیمتی ۸۴۱۷۶ ریال قرار گرفته است.