برچسب : سهام حفاری

تحلیل بنیادی تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام حفاری شمال

علی خسروجردی
همان طور که در تحلیل سهام حفاری مشاهده می کنید سهم از محدوده مورد نظر، حرکت خود را شروع نموده و بعد از رشد تقریبا 50 درصدی، در حال اصلاح است و طبق آنچه که...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام حفاری (حفاری شمال)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام حفاری (حفاري شمال)......
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام حفاری (حفاری شمال)

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام حفاری (حفاری شمال) همانطور که در تحلیل تکنیکال سهام حفاری (حفاری شمال) مشاهده می کنید این سهم پس از اتمام موج ۱ صعودی و پس از آن موج اصلاحی ۲،...