جمعه/ 8 بهمن / 1400

تحلیل سهام حفاری / تحلیل تکنیکال سهام حفاری

سهام حفاری

تحلیل سهام حفاری / تحلیل تکنیکال سهام حفاری

تحلیل تکنیکال سهام حفاری شمال

همان طور که در تحلیل سهام حفاری مشاهده می کنید سهم از محدوده مورد نظر، حرکت خود را شروع نموده و بعد از رشد تقریبا 50 درصدی، در حال اصلاح است و طبق آنچه که در تحلیل تکنیکال حفاری هم نمایش داده ایم، به نظر می رسد سهم در حال تکمیل موج 5 صعودی خود است.