پنج‌شنبه/ 27 مرداد / 1401

تحلیل سهام حپترو

سهام حپترو

تحلیل سهام حپترو

تحلیل سهام حپترو (حمل و نقل پتروشیمی)

همان طور که قبلا در تحلیل تکنیکال سهام حمل و نقل پتروشیمی به آن اشاره کرده بودیم سهم از نقطه معرفی شده رشد خود را آغاز نموده و در مدت یک ماه در حدود 78درصد رشد داشته است.