چهارشنبه/ 19 مرداد / 1401

تحلیل تکنیکال سهام خساپا

سهام خساپا

تحلیل تکنیکال سهام خساپا

تحلیل تکنیکال سهام خساپا (سایپا)

تحلیل تکنیکال سهام خساپا (سایپا) …همانطور که در تحلیل سهام خساپا مشاهده می کنید سهم 5موج نزول کرده است که می توانیم موج a یک اصلاح زیگ در نظر گرفت.

با توجه به شرایط کنونی بازار می توانیم با دید کوتاه مدت و سودهای کوچک تر، به اصطلاح نوسان گیری معامله کنیم تا مساعد شدن شرایط بازار.