پنجشنبه/ 11 خرداد / 1402
تحلیل تکنیکال سهام خساپا

سهام خساپا

تحلیل تکنیکال سهام خساپا

تحلیل تکنیکال سهام خساپا (سایپا)

تحلیل تکنیکال سهام خساپا (سایپا) …همانطور که در تحلیل سهام خساپا مشاهده می کنید سهم ۵موج نزول کرده است که می توانیم موج a یک اصلاح زیگ در نظر گرفت.

با توجه به شرایط کنونی بازار می توانیم با دید کوتاه مدت و سودهای کوچک تر، به اصطلاح نوسان گیری معامله کنیم تا مساعد شدن شرایط بازار.