برچسب : سهام خصدرا

تحلیل بنیادی تحلیل تکنیکال

تحلیل سهام خصدرا

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل سهام خصدرا از نگاه تکنیکال همانطور که در نمودار و تحلیل تکنیکال خصدرا مشاهده می کنید طبق انتظار ما خصدرا از کف کانال حرکت خود را شروع کرده و توانست خط روند...