برچسب : سهام خمحور

تحلیل تکنیکال

تحلیل سهام خمحور (تولید محورخودرو )

مهسا زکی زاده
همانطور که در تحلیل زیر مشاهده می کنید سهام خمحور بعد از اتمام موج 3 صعودی و بعد از آن اصلاح موج 4، اکنون در حال رشد و تکمیل موج 5 و آخرین موج خود...