برچسب : سهام خودرو

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خزامیا (زامیاد)

محمد ضابطی شجاع
همانگونه که در نمودار سهام خزامیا مشاهده می کنید، سهم موج 2 اصلاحی خود را به پایان رسانده است و اصلاح خود را در قالب زیگ و الگوی هارمونیک بت انجام داده است. همچنین نمودار...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خودرو (ایران خودرو)

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام خودرو (ایران خودرو) همانطور که در تحلیل نمودار سهام خودرو (ایران خودرو) مشاهده می کنید سهم اولین اصلاح خود را پس از آغاز حرکت صعودی در قالب triangle انجام داده...