برچسب : سهام خپارس در بورس

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

آپدیت سهام خپارس / رشد ۷۰ درصدی در کمتر از یک ماه

زهرا دره شیری
این سهام در انتهای موج اصلاحی 4 در قیمت 6420 ریال معرفی شد و پس از آن رشد شارپی خود را آغاز کرد. در حال حاضر قیمت این سهام در محدوده 11190 ریال است....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خپارس (پارس خودرو)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام خپارس مشاهده می کنید این سهام پس از اتمام 3 موج اصلی، در حال حاضر در موج اصلاحی 4 بسر می برد و قیمت فعلی این سهام 6420...