پنج‌شنبه/ 17 آذر / 1401

سهام خپارس

تحلیل تکنیکال سهام خپارس (پارس خودرو)

همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام خپارس مشاهده می کنید این سهام پس از اتمام 3 موج اصلی، در حال حاضر در موج اصلاحی 4 بسر می برد و قیمت فعلی این سهام 6420 تومان است.

تحلیل تکنیکال سهام خپارس (پارس خودرو)

برای تحلیل تکنیکال سهام خپارس ابتدا جدول معاملات روزانه آن را مورد بررسی قرار می دهیم. با توجه به آنچه در جدول معاملات سهام خپارس مشاهده می کنید، این سهم امروز در قیمت 1292 ریال به صف فروش هم رسید و در روز افت گروه خودرو این سهم هم سهامداران خود را بی نصیب نگذاشت!