دوشنبه/ 10 مهر / 1402
تحلیل پالایش

سهام دارا دوم

تحلیل تکنیکال پالایش یکم

تحلیل تکنیکال پالایش یکم

همان طور که در تحلیل نمودار پالایش یکم مشاهده می کنید سهم در قالب یک مثلث کلاسیک در حال حرکت است و اکنون به انتهای مثلث رسم شده رسیده است و حرکتی ساید مانند دارد و در صورتی که خط بالای مثلث را بشکند انتظار شروع حرکت رو به بالای خوبی را داریم.