برچسب : سهام دپارس

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام دپارس (پارس‌ دارو)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام دپارس (پارس‌ دارو)...خط روند صعودی رسم شده و همچنین طبق موج شماری انجام شده اینگونه به نظر می رسد که سهام دپارس در حال آماده سازی برای شروع حرکت جدید و موج...