برچسب : سهام ذوب

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام ذوب (سهامی ذوب آهن اصفهان)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام ذوب (سهامی ذوب آهن اصفهان) همان طور که در تحلیل سهام ذوب (سهامی ذوب آهن اصفهان) مشاهده می کنید این سهام در یک پارالل قرار دارد. این سهم بعد از...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام ذوب (سهامی ذوب آهن اصفهان)

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام ذوب (سهامی ذوب آهن اصفهان) همانطور که در تحلیل نمودار سهام ذوب مشاهده می کنید این سهم در حال اصلاح در قالب الگوی مثلث است. نمودار سهامی ذوب آهن اصفهان...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل تکنیکال

ذوب (سهام ذوب آهن اصفهان)

هادی جنگجو
تحلیل سهام ذوب آهن اصفهان:  همانطور که در تحلیل تکنیکال سهام ذوب آهن اصفهان مشاهده می کنید این بار هم با رسیدن به خط روند صعودی در محدوده ی قیمت ۸۱ تومان با تقاضا رو...