سه شنبه/ 9 خرداد / 1402
تحلیل تکنیکال سهام ذوب (ذوب آهن اصفهان)

سهام ذوب

تحلیل تکنیکال سهام ذوب (ذوب آهن اصفهان)

تحلیل تکنیکال سهام ذوب (ذوب آهن اصفهان)

سهام ذوب ظاهرا موج ۳ صعودی خود را ابتدای مرداد ماه در سقف پارالل رسم شده به اتمام رسانده است و به مدت ۴ ماه در اصلاح به سر می برد.
سهم اصلاح خود را در قالب یک زیگزاگ انجام داده است و پس از برخورد با کف پارالل به ظاهر روند صعودی جدید خود را آغاز کرده است.