برچسب : سهام زامیاد

آرشیو تحلیل زنده تحلیل تکنیکال

خزامیا (زامیاد) آپدیت

هادی جنگجو
طبق انتظاری که داشتیم سهام خزامیا بعد از پول بک به محدوده ی قیمت ۷۲ تومان با تقاضای بازار مواجه شد و تا صف خرید هم پیش رفت (تحلیل تکنیکال خزامیا در اسفند ماه) البته...